Evästeet

Evästekäytännöt

Keräämme DreamPetStore verkkokaupan käytöstä tietoja evästeiden (”cookies”) tai muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston sovelluksen tunnistamiseen tai laitetunnisteiden avulla.

Evästeet

Evästeen avulla selain tallentaa pienen tekstitiedoston käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet ovat yksilöllisiä tunnisteita, kuitenkin nimettömiä, joiden avulla voidaan laskea ja tunnistaa sivustolla vierailevat eri selaimet. Eväste asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana, eikä evästettä voi lukea tai käyttää myöhemmin kuin evästeen lähettänyt palvelin. Selaintekniikan ja palvelinlokien avulla voimme kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään.

Evästeiden kerääminen palvelun kehittämiseksi

Evästeiden avulla analysoimme ja kehitämme palveluamme. Käyttäjäkokemukseen päästään vaikuttamaan myös tekniikan avulla niin, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja tai muita palvelun personointeja aina uudelleen.

Käyttäjämäärien tilastointi

DreamPetStore verkkokaupassa käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa, sekä mitataksemme viestinnän tehoa. Voimme käyttää sivustojemme käytöstä kerättyä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmälle tarjottavia palveluja sen perusteella, millä verkkosivulla tietyt selaimet ovat vierailleet määrätyn ajanjakson aikana.

Näille kohderyhmille saatetaan ehdottaa tai esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai markkinointia.

Kohderyhmään kuuluva selain voi esimerkiksi vierailla usein henkilötietojen tietosuojasivustolla ja tulla siten luokitelluksi ko. ryhmään, johon kuuluvana käyttäjälle saatetaan ehdottaa palveluita liittyen henkilötietojen tietosuojaan liittyen.

Saatamme käyttää käyttäjäryhmien luomisessa yhteistyökumppaneitamme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin sen, että yhteistyökumppani käyttää tietoja ainoastaan DreamPetStore verkkokaupan lukuun, eikä hyödynnä tietoja omassa toiminnassaan, taikka luovuta tietoja eteenpäin.

Joissakin tapauksissa saatamme käyttää käyttäjäryhmien luomisessa ja mainonnan kohdentamisessa myös DreamPetStoren ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Käyttäjää ei voida tunnistaa evästeiden avulla. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja kuinka palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

DreamPetStore verkkokaupan palvelun evästeet ja tekniikat

Toiminnalliset evästeet

Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet, kuten kirjautumisen ja tietojen täydentämisen. Käytännössä nämä evästeet pitävät huolen siitä, että sivuston on mahdollista muistaa kirjautumistietosi, aiemmin täydentämäsi tiedot.

Tuotekehitys ja hallinnollinen raportointi

Mahdollistavat sivustojen ja sovellusten käyttökokemuksen parantamisen, sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. DreamPetStore verkkokauppa voi päätellä mitkä palveluistamme ovat suosittuja ja mitä palveluiden ominaisuuksia käytetään eniten. Tämän datan avulla voimme kehittää palveluita paremmiksi ja myös parantaa niiden yksittäisiä ominaisuuksia käytettävämmäksi.

Viestinnän kohdentaminen

DreamPetStore verkkokaupan käyttöön perustuva viestinnän kohdennus ja kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön perustuva mainonnan kohdennus. Näiden evästeiden avulla pyrimme siihen, että käyttäjämme näkisivät mahdollisimman osuvaa, kiinnostavaa ja juuri heille relevanttia informaatiota.

Miten voit vaikuttaa evästeiden käyttöön?

Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu tunnistettuun käyttäytymiseen perustuva profiili. Tämä ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, eikä digitaalisen mainonnan kohdentamista, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan kohdennuksen.